Geleneksel Boyabat Kültürü…

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Geleneksel Boyabat kültürü; kentleşme, modernleşme ve teknolojik gelişmeler ışığında büyük değişmeler yaşamıştır.

Bahse konu bu değişimin olumsuz etkilerinin en aza indirebilmesi, kültürel değerlerin korunması, yaşatılması ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere derneklere, meslek odalarına, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir.

Boyabat Kaymakamlığı’nın öncülüğünde başlatılmasını uygun gördüğümüz bu çalışmalarda somut kültürel mirasımızla birlikte somut olmayan kültürel mirasımızın da tespiti yapılarak yöreye ait bu değerlerin yaşatılması için neler yapılması gerektiği planlanmalıdır.

Genel olarak içinde bulunduğu bölgenin yapı özellikleri çerçevesinde,geleneksel çizgide olan Boyabat yöresinde özellikle son on yılda hızlı bir şekilde kültürel değişim yaşanmış ve bu değişimden Boyabat yöresi halkbilim ürünleri de nasibini almıştır.

Halkın gündelik hayatını da etkileyen bu değişim, toplumsal ilişkilerde de bir değişim ve dönüşüme neden olmuştur. Yaşanan her hızlı değişimde bazı problemlerin yaşanması kaçınılmazdır.

Halkbilim ürünlerinin korunması, yaşatılması ve en iyi şekilde gelecek kuşaklara aktarılması için Boyabat yöresinde yapılması gerekenleri bir öneri olarak şöyle sıralayabiliriz:

 

1. Boyabat yöresi; geleneksel evleri, el sanatları, yemekleri, tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkarılarak kültür turizmi çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda ilçenin halkbilim ürünlerinin de sergileneceği bir kent müzesi oluşturulmalıdır.

2. Çok eski bir geçmişe sahip olduğunu düşündüğümüz Geleneksel Boyabat
Mutfağının acilen envanteri çıkarılmalı ve ulusal bazda yöresel yemek yarışmaları
düzenlenerek dikkatlerin bu yöne çekilmesi sağlanmalıdır. Yine yöre mutfağında
önemini kaybetmeye başlamış olan konserveciliğin yeniden canlandırılması için
halkın ücretsiz yararlanabileceği yerler oluşturulmalıdır.

3. Tarihî Boyabat Evlerinin tamamının restorasyon çalışmaları yapılarak tıpkı
Safranbolu Evleri örneğinde olduğu gibi yöre turizmine kazandırılmalıdır. Bahse konu evlerin fizikî alanlarında yapılacak düzenlemelerin yanında buraların yaşayan
birer müze haline dönüştürülerek işler hale getirilmesi kültür ekonomisi açısından
son derece önemlidir.

4. Coğrafî tescili alınan Boyabat Çemberi’nin yaşatılması ve yaygınlaştırılması için büyük bir atölyede çember üretimi yapılmalı ve bu ürünlerin pazarlanması amacıyla ilçenin muhtelif yerlerine butik büfeler kurulmalıdır.

5. Boyabat yöresine özgü kültürel varlıkların sergileneceği Boyabat Açık Hava Müzesi oluşturulmalıdır. Bu müzede yöresel yemeklerin yapılarak gelen turistlere sunulması ile ilçe ekonomisine önemli katkılar sunacağı kanaatindeyiz.

6. Teknolojik gelişmelere paralel olarak çocuk oyunlarında da belli oranda bir gerileme yaşandığı aşikardır. Çocukların cep telefonu, tablet gibi elektronik aletlerle oynadıkları sanal oyunların yerine; onların fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyal, psikomotor gelişimlerine katkıda bulunacak sokak oyunlarına yönlendirilmesi ve bu anlamda yeni oyun alanlarının oluşturulması önem arz etmektedir. Bu konuda en önemli görev Boyabat Kaymakamlığı ve Boyabat Belediyesi’ne düşmektedir.

7. Boyabat Kalesi, Geleneksel Boyabat Evleri, Bazalt Kayalıkları, Salar Köyü,Kaya Mezarı gibi tarihî yapıların ulusal ve uluslararası alanda tanıtımlarının etkili bir biçimde yapılması ile yörede kültür turizminin canlanacağı öngörülebilir.

Profesyonel bir ekip tarafından oluşturulacak internet sitesinde yöreye ait kültürel
ürünlerin tanıtılması sağlanmalıdır.

8. Tarihî Boyabat Panayırı ile birlikte aynı haftaya gelecek şekilde Pirinç Festivali düzenlemek yöre tanıtımı açısından önemli bir etkinlik olabilir. Festival kapsamında En İyi Pirinç Yetiştirme Yarışması, En İyi Pilav Yapma Yarışması gibi faaliyetlerin yanında konserler düzenlenmesi etkinliğe renk katabilir.

Bu tür festivaller Boyabat yöresinin turistik açıdan cazibe merkezi olmasına önemli katkılar
sunabilir.

 

 

 

 

Ömer Saraç

Geleneksel Boyabat Kültürü…
Giriş Yap

Boyabat Manşet - Halkın İradesi ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!